Наукові статті

Наукові статті професора кафедри теорії та історії держави і права Івано-Франківського університету права ім. Короля Данила Галицького, доктора юридичних наук, заслуженого діяча науки і техніки України І. Д. Шутака

Роль юридичної техніки в системно-структурному вдосконаленні правової системи України

button_versiya-word

 

 


 

Юридическая техника и технология в отраслях права: теория и практика применения

button_versiya-word

 

 


Техніко-юридичні методи узгодження національного і міжнародного праваbutton_versiya-word


 Дефекти дефініцій міжнародного права: Теоретико-методологічні й техніко-юридичні аспекти*1

button_versiya-word

 

 


Дефекти дефініцій міжнародного права: Теоретико-методологічні й техніко-юридичні аспекти*2

button_versiya-word

 

 


“Пастки” в юридичних документах та спроби їх розпізнавання

button_versiya-word

 

 Юридична техніка:теоретико-правовий аспект

button_versiya-word

 

 

 


Юридична техніка міжнародного права (загальнотеоретичний аспект)

button_versiya-word

 

 


Теоретичний аналіз можливостей формування механізму правового регулювання парламентського лобізму в україні

button_versiya-word

 

 

 


Соотношение технологий правотворческой деятельности в современных Европейских правовых системах

button_versiya-word

 

 


Доктринальні основи юридичної техніки

button_versiya-word

 

 


Юридична техніка як сфера наукових знань і навчальна дисципліна

button_versiya-word

 

 


Поняття юридичної конструкції як засобу структурування правової інформації

button_versiya-word

 

 Юридична техніка конструювання норми права

button_versiya-word

 

 


Від оцінки ефективності норм права до техніки правового моніторингу

button_versiya-word

 

 


Мониторинг правоприменения как действенное средство повышения качества правотворческой стратегии, таики, техники

button_versiya-word

 

 


Юридична техніка тлумачення норм права

button_versiya-word

 

 


Юридические конструкции: Теоретико-прикладное значение

button_versiya-word

 

 


Юридична техніка: підходи до поділу на види

button_versiya-word

 

 


Техніка опублікування нормативно-правових актів

button_versiya-word

 

 


Понятия, термин, опредиление: Концептуальный подход

button_versiya-word

 

 


 

Международный опыт и вопросы взаимодействия в сфере противодействия коррупции и обеспечения экономической безопасности ( И.Д. Шутак)

button_versiya-word

 

 Share This:

Наукові статті доцента кафедри теорії та історії держави і права Івано-Франківського університету права ім. Короля Данила Галицького, кандидата юридичних наук, доцента І. І. Онищука

Законопроект про реституцію майна церкви (релігійних організацій), націоналізованого радянським режимом – вимога часу чи шлях до відновлення історичної справедливості? (І. Онищук)

button_versiya-word

 

 


Стан дослідження питань правового моніторингу (І. Онищук)

button_versiya-word

 

 


Теоретические и прикладные основы мониторинга результативности принятия нормативно-правовых актов в Украине ( И.И. Онищук)

button_versiya-word

 

 


Концептуальні основи впровадження правового моніторингу в діяльність органів державної влади (І. Онищук)

button_versiya-word

 

 


Дослідження правового моніторингу: понятійно категоріальний апарат (І. Онищук)

button_versiya-word

 

 


Механізми впливу замойського синоду на державотворчі процесси в Україні (І. Онищук)

button_versiya-word

 

 


Моніторингова експертиза  нормативно-правових актів на наяність корупціогенних чинників: міжнародний досвід (І.Онищук)

button_versiya-word

 

 


Моніторингова експертиза проектів нормативно-правових актів (І.Онищук)

button_versiya-word

 

 


Поняття та особливості техніки юридичного письма в нормативно-правовому акті (І.Онищук)

button_versiya-word

 

 


Моніторингова експертиза концепції нормативно-правових актів (І.Онищук)

button_versiya-word

 

 


Использование результатов правового мониторинга в парламентской деятельности: международный опыт демократезации правотворчества (И. Оныщук)

button_versiya-word

 

 


Техніка правового моніторингу в Україні: об’єкти та суб’єкти (І. Онищук)

button_versiya-word

 

 


Поняття та особливості техніки юридичного письма в нормативно-правовому акті (І. Онищук)

button_versiya-word

 

 


Правовий моніторинг із залученням громадських об’єднань та наукових інституцій (І. Онищук)

button_versiya-word

 

 


Правовий моніторинг техніка прогнозування (І.Онищук)

button_versiya-word

 

 


Сутність правового моніторингу  у механізмі правового регулювання (І. Онищук) 

button_versiya-word

 

 

 


Теоретична й прикладна сутність функції правового моніторингу (І. Онищук)

button_versiya-word

 

 


Термінологія нормативно правового акта (І. Онищук)

button_versiya-word

 

 


Техника правового мониторинга: международный опыт (И. Онищук)

button_versiya-word

 

 

 


Техніка документального вираження змісту нормативно-правового акту (І.Онищук)

button_versiya-word

 

 


Технік моніторингового збору та узагальнення типових правотворчих помилок (І.Онищук)

button_versiya-word

 

 


Техніка правового моніторингу в Україні: об’єкти та суб’єкти (І.Онищук)

button_versiya-word

 

 

 


Техніка юридичного письма: понятійно-категоріальний апарат (І.Онищук)

button_versiya-word

 

 


Технологічний алгоритм правового моніторингу (І.Онищук)

button_versiya-word

 

 


Тренды развития наднационального юридического языка и письма на примере евролекта как подсистемы национальных языков европейского союза (И.Оныщук)

button_versiya-word

 

 


Юридична техніка конструювання норми права (І.Шутак.,І.Онищук)

button_versiya-word


Share This:

Share This: