Новини

Відбулась конференція на тему “Юридична техніка: докринальні основи та проблеми викладання”

  Відбулась конференція на тему  30 вересня – 1 жовтня 2015 року

в Національній академії правових наук України м. Харків,

відбулася науково-практична конференція

 

ЮРИДИЧНА ТЕХНІКА:

ДОКТРИНАЛЬНІ ОСНОВИ

ТА ПРОБЛЕМИ ВИКЛАДАННЯ 

 

Співорганізатори:

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЮРИДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО

національна АКАДЕМІЯ ПРАВОВИХ НАУК УКРАЇНИ

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ПРАВА

імені КОРОЛЯ ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТВідбулась конференція на тему

імені ІВАНА ФРАНКА

ЛАБОРАТОРІЯ АКАДЕМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ПРАВОВОГО

РЕГУЛЮВАННЯ ТА ЮРИДИЧНОЇ ТЕХНІКИ

 

Лабораторію академічних досліджень правового регулювання та юридичної техніки на високому рівні представили доктор юридичних наук, професор кафедри теорії та історії держави і права, заслужений діяч науки і техніки України Ілля Дмитрович Шутак, кандидат юридичних наук, доцент кафедри теорії та історії держави і права Ігор Ігорович Онищук, кандидат юридичних наук, Відбулась конференція на тему доцент кафедри доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін ПФ НАВС Людмила Михайлівна Легін.

За результатами науково-практичної конференції було опубліковано тези доповідей та повідомлень учасників (Юридична техніка: доктринальні основи та проблеми викладання: [тези доповідей та повідомлень учасників науково-практичної конференції (м. харків, 30 вересня – 1 жовтня 2015 року)] / за редакцією професорів В. В. Комарова та І. Д. Шутака. – Х.: Нац. юрид. ун-т
ім. Ярослава Мудрого, 2015. – 178 с.).

 

 

Share This: