ВІДБУЛАСЯ ІІ ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ЮРИДИЧНА ТЕХНІКА І ТЕХНОЛОГІЯ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА ЗАСТОСУВАННЯ»

ВІДБУЛАСЯ

 

 ІІ ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ЮРИДИЧНА ТЕХНІКА І ТЕХНОЛОГІЯ:

ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА ЗАСТОСУВАННЯ»

 

24-25 листопада 2016 р. у Львівському національному університеті імені Івана Франка відбулася ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Юридична техніка і технологія: теорія та практика застосування». У конференції взяли участь більше 80-ти науковців юридичних вищих навчальних закладів (факультетів) та наукових установ з усіх регіонів України, серед них – 2 академіки НАПрНУ, 19 – докторів юридичних наук, 30 – кандидатів юридичних наук.

Предметом обговорення під час конференції були такі основні питання: загальнотеоретичні аспекти удосконалення державно-правового регулювання засобами юридичної техніки та технології; техніка і технологія створення, моніторингу якості та удосконалення нормативно-правових актів  та інших джерел позитивного права України; техніка і технологія ефективного застосування юридичних норм та моніторингу його результатів.

За результатами обговорення учасники конференції сформували рекомендації:

  • Верховній Раді України, Інституту законодавства ВР України та іншим правотворчим органам розробити та прийняти концепцію техніки правового моніторингу, яка повинна передбачати зворотний зв’язок між нормативно-правовими актами та результатами їх дії з метою поліпшення реалізації, нагляду та реформування законодавства.
  • Верховній Раді України, Інституту законодавства ВР України та іншим правотворчим органам залучати до нормотворчої роботи науковців-фахівців з питань нормопроекної техніки, зокрема членів Лабораторії академічних досліджень правового регулювання та юридичної техніки.
  • Міністерству юстиції України сформувати та затвердити єдині правила нормопроектування та вимоги до підготовки нормативно-правових актів, беручи до уваги міжнародний досвід держав-членів Європейського Союзу, а також законодавства ЄС в цілому та його значення для гармонізації законодавства України в аспекті її євроінтеграції.
  • Міністерству юстиції України та Верховній Раді України ініціювати проектування та прийняття Законів України «Про нормативно-правові акти», «Про безпеку нормативно-правових актів», беручи до уваги результати наукових досліджень вітчизняних провідних науковців та міжнародний досвід держав-членів ЄС.
  • Міністерству освіти України рекомендувати включити дисципліну «Юридична техніка» до  освітньо-професійних програм вищої юридичної освіти.
  • Академії правових наук активізувати науково-прикладні дослідження проблем юридичної техніки.
  • Вищим юридичним навчальним закладам у навчальних планах передбачити систему навчальних дисциплін юридико-технічного спрямування (юридична техніка, техніка законотворення, юридичне письмо тощо) для певних рівнів вищої юридичної освіти.
  • Рекомендувати ВНЗ навчальний посібник для вищих навчальних закладів (Шутак І. Д., Онищук І. І. Юридична техніка. – Івано-Франківськ, 2013. – 496 с.), навчальний посібник (Шутак І. Д. Юридична техніка: теорія правових застережень. – Івано-Франківськ: Лабор. акад. досл. правового регул. та юрид. техніки., 2014. – 260 с.), курс лекцій (Шутак І. Д. Юридична техніка: курс лекцій. – Івано-Франківськ: Лабор. акад. досл. правового регул. та юрид. техніки. – Дрогобич: Коло,, 2015. – 228 с.), курс лекцій (Юридична техніка в схемах і таблицях / І. Д. Шутак, І. І. Онищук, Л. М. Легін. – Івано-Франківськ: Лабор. акад. досл. правового регул. та юрид. техніки. – Дрогобич: Коло, 2016. – 234 с.), монографію (Косович В. М. Удосконалення нормативно-правових актів України: техніко-технологічні аспекти. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2015. – 568 с.), монографію (Косович В. М. Оціночні поняття як засіб юридичної техніки. – Львів: Тріада-плюс, 2010. – 212 с.), монографію (Онищук І. І. Техніка юридичного письма в нормативно-правових актах. – Івано-Франківськ: Лабор. акад. досл. правового регул. та юрид. техніки. Дрогобич: «Коло», 2014. – 228 с.), монографію (Легін Л. М. Законодавчий процес в Україні: теоретико-правове дослідження. – Івано-Франківськ: Лабор. акад. досл. правового регул. та юрид. техніки. – Дрогобич: Коло, 2015. – 134 с.), монографію (Подорожна Т. С. Законодавчі дефініції: поняття, структура, функції. – Л.: ПАІС, 2009. – 195 c.), а також  навчально-методичні комплекси (Юридична техніка: навчально-методичний комплекс для бакалаврів / І. Д. Шутак, І. І. Онищук. – Івано-Франківськ, 2014. – 114 с.; Юридична техніка: навчально-методичний комплекс для спеціалістів і магістрів / І. Д. Шутак, І. І. Онищук. – Івано-Франківськ, 2014. – 144 с.) для використання у навчальному процесі.
  • Лабораторії академічних досліджень правового регулювання та юридичної техніки рекомендувати заснувати науковий журнал «Юридична техніка» та започаткувати регулярне видання наукових праць з юридичної техніки.

 

Share This: